COIR MATS
RUBBER MATS
COIR MATTINGS and RUGS
Imperial Fiber Mats Anti - Fatigue Mat Coir Matting
Creel Mats Stud mat Coir Rugs
Corridor Mats Tuffrub Mat Jute Matting and Rugs
Tuffcor Mats Hollow Ring Mat / Honeycomb Mat Coir Geo - Textiles
Sea Grass Matting and Rugs
Rubber Mats

Moulded natural rubber mats. Flexible, washable, non-slip and long lasting.

Anti - Fatigue mat :


        IEWP-112

Stud mat :

IEWP-113 IEWP-114 IEWP-115
IEWP-116 IEWP-117 IEWP-118
IEWP-119 IEWP-120 IEWP-121
IEWP-122 IEWP-123 IEWP-124


Tuffrub Mat :
IEWP-125 IEWP-126 IEWP-127IEWP-128 IEWP-129 IEWP-130IEWP-131 IEWP-132 IEWP-133


Hollow Ring Mat / Honeycomb Mat :
IEWP-134 IEWP-135 IEWP-136

Specifications
ANTI - FATIGUE Thickness
12 mm & 16 mm     Size
90 x 90 cm
STUD Thickness
10 mm Size
46 x 76 cm, 60 x 100 cm
TUFFRUB Thickness
15 mm & 25 mm     Size
45 x 75 cm & 59 x 97  cm
RING Thickness
16 mm & 22 mm     Size
40 x 60 cm , 50 x 80 cm, 80 x 120 cm, 100 x 150 cm


Click here for more